Podgorii

Pentru exercitarea viticulturii în România, ca şi în alte ţări cu vechi tradiţii viticole, dispunem de areale viticole bine delimitate, iar în cadrul acestora, de regiuni, podgorii, centre şi plaiuri viticole . Aceste unităţi de habitat viticol sunt ordonate dscrescator după dimensiunea suprafeţelor viticole, ţinând cont de considerentul că specificitatea unui soi de struguri şi implicit a unui vin sunt cu atât mai pregnante cu cât arealul de provenienţa este mai mic, datorită microclimatului specific şi a practicilor tradiţionale din unitatea de habitat.

Astfel, pentru a defini provenienţa strugurilor şi implicit a vinurilor, cele mai uzitate noţiuni ce definesc suprafeţele viticole de provenienţa sunt:

Regiunea viticolă este un habitat de mare întindere care, de regulă, coincide cu provincia istorică. Ea prezintă unele caracteristici comune în ceea ce priveşte condiţiile ecologice, sortimentul de soiuri, gamă de vinuri care se pot obţine.

Podgoria este unitatea viticolă al cărui areal întruneste caracteristici comune privind climatul şi ansamblul de microclimate, de regulă tipurile de sol, soiurile cultivate, tehnologiile de cultură şi de vinificare. Podgoria dispune de îndelungată tradiţie, iar vinurile obţinute într-o anumiă podgorie se bucură de reputaţie.

''Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei'' este cea mai mare şi mai renumită regiune viticolă din România. Ea înglobeaza numeroasele plantaţii din spaţiul predominant deluros-colinar, cuprins între Subcarpaţii Moldovei, Carpaţii de Curbură, valea Prutului şi valea Siretului Inferior. Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei cuprinde un număr de 12 podgorii şi anume: Podgoria Cotnari, Podgoria Iaşi, Podgoria Huşi, Podgoria Colinele Tutovei, Podgoria Dealul Bujorului, Podgoria Nicoresti, Podgoria Ivesti, Podgoria Covurlui, Podgoria Zeletin, Podgoria Panciu, Podgoria Odobeşti şi Podgoria Coteşti. Încadrate în aceste podgorii se află un număr de 44 centre viticole la care se adaugă şi 8 centre independente

VINCON ROMANIA este compania care-şi desfăşoară activitatea în mijlocul NATURII, în cea mai mare regiune viticola a României, în inimă renumitelor podgorii: HUŞI, PANCIU, ODOBEŞTI şi COTEŞTI. Totalul suprafeţelor viticole pe care le administrează compania noastră este de peste 1500 de hectare de vie, suprafeţe cultivate cu soiuri de struguri „Vitis Vinifera”. Fără dedicaţia şi pasiunea colegilor noştri din viticultură, colegi ce operează în cele 11 ferme viticole pe care le-am înfiinţat în ultimii 10 ani, nu am putea vorbi astăzi de impresionantul portofoliu de produse al companiei. Anual, recoltăm struguri ajunşi la maturitate deplină, atent selecţionaţi, struguri ce provin din 16 soiuri autohtone şi internaţionale. De aceea, spunem că dezvoltarea societătii noastre şi implicit a portofoliului nostru de produse se datorează în bună parte generozităţii divine ilustrate prin condiţiile pedologice şi climaterice optime pentru cultură viţei de vie şi obţinerea unor vinuri de cea mai bună calitate.

Principalele varietăti de struguri pe care le recoltăm din plantaţiile noastre sunt:

  • Struguri albi: Riesling, Aligote, Muscat Ottonel, Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Galbena de Odobeşti, Feteasca Albă, Feteasca Regală, şi Tămâioasa Româneasca.

  • Struguri rose: Busuioacă de Bohotin

  • Struguri negri: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir şi Fetească Neagră.